Oleojel bazlı yağ ikamesi ile yenilebilir mikro taşıyıcıdan türetilen mikro dokuların yapılandırılmasıyla geliştirilen kültürlü et platformu

Kültürlü et, laboratuvar ortamında İzole edilmiş çiftlik hayvanı hücrelerinden doku mühendisliği teknikleri kullanılarak etin üretilmesi, ete bir alternatif olarak görülmekte ve böylece hayvansal ete benzer yeme deneyimi ve besin değerlerine sahip et benzeri yapılar sağlanmaktadır. Düşük çevresel etki ve gelişmiş hayvan refahını hedefleyen bu alternatif, yalnızca artan dünya nüfusu için kullanılabilir bir protein kaynağı değil, aynı zamanda daha insancıl ve sürdürülebilir bir protein kaynağı sunuyor.

Technion-İsrail Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Machluf, Prof Fishman ve Prof. hücre genişlemesi, hücre iskelesi ve hücreden ete işleme. Araştırmacılar, oleojel bazlı yağ yerine geçen yenilebilir mikro taşıyıcılardan türetilen mikro dokulara dayalı, çeşitli kültürlü et ürünlerinin geliştirilmesi için yeni bir yaklaşım sunuyor (Şekil 1). Bu yaklaşımda, hücre genişlemesi, hücre bağlanması ve çoğalması için iskele görevi gören mikro taşıyıcılar kullanılarak gerçekleştirilir ve böylece biyoreaktörlerde ölçeklenebilir bir süreç sağlanır. Mikro taşıyıcılar yenilebilir malzemelerden tasarlandığından, tüm hücreselleştirilmiş mikro taşıyıcılar (mikro dokular), herhangi bir maliyetli hücre toplama adımı gerektirmeden doğrudan nihai kültürlenmiş et ürününe dahil edilebilir. Bu mikro dokular, hücreden ete işleme yaklaşımları yoluyla çeşitli kültürlü et ürünleri üretmek için yapı taşları görevi görür. Mevcut araştırmada, enzimatik çapraz bağlama ve ECM biriktirme (Şekil 2) gibi biyolojik yaklaşımların yanı sıra basınç ve homojenleştirme gibi fiziksel yaklaşımlar uygulanmıştır.

Şekil 1. Kültürlü et platformunun şematik gösterimi. Yenilebilir mikro taşıyıcıdan türetilen mikro dokular, önce ölçeklenebilir bir biyoreaktörde üretilir ve ardından agregasyon veya homojenleştirme gibi işlemlerden geçer. İşlenmiş hücresel kütle ayrıca oleojel bazlı bir yağ ikamesi ile birleştirilir ve ardından CM prototipleri oluşturmak için gıda işleme metodolojileri gelir. BioRender.com ile oluşturuldu.

Kültürlü etin diğer bir temel yapı taşı, genel tadın yanı sıra yumuşaklığına ve sululuğuna katkıda bulunan bir yağ ikamesidir. Bu amaçla, bitki proteini ile birleştirilmiş oleojel bazlı bir yağ ikamesi geliştirildi. Geliştirilen formülasyon, daha iyi besin değerlerine sahip sığır yağıyla karşılaştırılabilir görünüm, renk ve sertlik sergilemiştir. Ayrıca, protein kabuğu nedeniyle, yağ muadili, protein bakımından zengin mikro dokularla tutarlı bir yapı halinde kolayca birleştirilebilir.

Makalede iki tür kültürlenmiş et prototipi tanıtılmaktadır: katmanlı kültürlenmiş et ve burger benzeri kültürlenmiş et. Katmanlı kültürlü et prototipi, daha iyi sertlik ve besin değerlerini destekleyen mikrodoku agregatlarına dayalı olarak üretilirken, burger benzeri kültürlü et, hayvansal türevli etin ebru görünümünü taklit etmek için homojenleştirilmiş mikrodokular kullandı.

Bütünüyle, kapsamlı bir yaklaşım benimseyen bu çalışma, kültürlü et ürünlerinin uygulanabilirliğini genişletebilecek ve ticari üretimlerini hızlandırabilecek benzersiz bir kültürlü et platformunun teknolojik temelini oluşturmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir