JEE Ana Sınavı 2024 Oturum 1: 31 Ocak, 2. Geçiş, Kolay Moderasyon

Ulusal Test Ajansı NTA, JEE Şebeke 2024 Sınavı Oturumu 1. Gün 4 Vardiya 2 sınavını 31 Ocak 2024’te 15:00 – 18:00 saatleri arasında gerçekleştirdi. Sınav ülke genelindeki çeşitli sınav merkezlerinde gerçekleştirildi.

JEE Ana Sınavı 2024 Oturum 1: 31 Ocak, Shift 2, Kolay Yönetilebilir (HT Dosyası)

Sınava katılan öğrenciler çalışmayı kolay ile orta derecede zor arasında buldular. Matematik vasattı, fizik ve kimya ise kolaydı. Genel olarak öğrencilere göre bu çalışma her üç konuda da orta düzeydeydi.

2024 Bütçesinin tam kapsamı yalnızca HT’de bulunabilir. Şimdi keşfedin!

Toplam 90 soru vardı ve JEE Main Paper-1’in toplam puanı 300’dü.

JEE Mains 2024 Sınav Oturumu 1: Sınav Modeli

Makale üç bölümden oluşuyordu ve her bölümde iki bölüm vardı:

Bölüm I – Fizikte toplam 30* soru vardı – Bölüm I’de tek doğru cevaplı 20 çoktan seçmeli soru vardı ve Bölüm II’de yalnızca 5’inin denenmesi gereken 10 sayısal soru vardı. Çoktan seçmeli soruların puanlama şeması doğru cevap için +4, yanlış cevap için -1 ve denenmemişse 0 idi. Sayısal soruların puanlama şeması doğru cevap için +4, yanlış cevap için -1 ve diğer tüm durumlarda 0’dır. Bu bölümün toplam puanı 100’dür.

Bölüm II – Kimyada toplam 30* soru vardı – Bölüm I’de tek doğru cevaplı 20 çoktan seçmeli soru vardı ve Bölüm II’de yalnızca 5’inin denenmesi gereken 10 sayısal soru vardı. Çoktan seçmeli soruların puanlama şeması doğru cevap için +4, yanlış cevap için -1 ve denenmemişse 0 idi. Sayısal soruların puanlama şeması doğru cevap için +4, yanlış cevap için -1 ve diğer tüm durumlarda 0’dır. Bu bölümün toplam puanı 100’dür.

Bölüm III – Matematikte toplam 30* soru vardı – Bölüm I’de tek doğru cevaplı 20 çoktan seçmeli soru vardı ve Bölüm II’de yalnızca 5’inin denenmesi gereken 10 sayısal soru vardı. Çoktan seçmeli soruların puanlama şeması doğru cevap için +4, yanlış cevap için -1 ve denenmemişse 0 idi. Sayısal soruların puanlama şeması doğru cevap için +4, yanlış cevap için -1 ve diğer tüm durumlarda 0’dı. Bu bölümün toplam puanı 100’dür.

JEE Mains 2024 Sınavı Oturumu 1: Tam Analiz

matematik -Ilıman. Koordinat geometrisi ve hesaplama bölümlerine ağırlık verildi. Koordinat geometrisinde tüm bölümlerden sorular vardı – düz çizgiler, daireler, paraboller, elipsler ve hiperboller. Cebir, matrisler ve determinantlar, olasılık, karmaşık sayılar, ilerlemeler, permütasyon ve kombinasyon alanlarında sorular sorar – 2 soru, binom teoremi, vektör, 3 boyutlu geometri. Analizde nicelik, ilişkiler ve fonksiyonlar – 02 soru, limit değerler, süreklilik, diferansiyel denklemler, belirli integral – alanlarında sorular sorulur. Yalnızca birkaç ÇSS ve sayısal soru uzun ve zorlu hesaplamalar gerektiriyordu.

fizik – Basitçe. Neredeyse tüm bölümlerden sorular soruluyor. Ağırlık mevcut elektrik ve manyetizmaya verildi. Kinematik, hareket yasaları, iş performansı ve enerji, ısı ve termodinamik, ses ve dalgalar, yerçekimi, elektrostatik, optik, modern fizik ve yarı iletkenler bölümlerinden bazı güzel sorular. Sayıya dayalı sorular kolaydı. Fiziğin XII’den başka soruları vardı. Sınıf.

Kimya – Basitçe. Organik kimya bölümünde 10’a yakın soru vardı. GOC, alkoller, eterler ve fenoller, aminler, aldehitler ve ketonlardan sorular, aril ve alkil halojenürler ve biyomoleküllerle ilgili karışık kavram soruları. Fiziksel Kimya’da Mole Kavramı, Termodinamik, Kimyasal Kinetik ve İyonik Denge konularında sorular vardı. İnorganik kimyanın koordinasyon bileşikleri, kimyasal bağlar ve periyodiklik hakkında soruları vardı. Bazı gerçeklere dayalı NCERT soruları soruldu. Bu basit bir bölümdü.

(Sınav analizi FIITJEE Noida Merkezleri Direktörü Ramesh Batlish tarafından paylaşılmıştır.)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir