İş kazası sonrası fesih: Bilmeniz gerekenler

İş kazaları genellikle uzun süreli işe devamsızlık ve karmaşık entegrasyon önlemleriyle ilişkilendirilir. İş kazası sonrasında fesih mümkün olduğunda.

İşyerinde veya işe giderken meydana gelen kazalar iş kazasıdır. Yasal kaza sigortası ve bazı durumlarda meslek birlikleri, tıbbi tedavi, yaralanma tazminatı ve gerekiyorsa işyerinin engellilere uygun hale getirilmesi ve yeniden eğitim masraflarını karşılar.

Ancak iş kazası, işveren açısından bazı kısıtlamaları da beraberinde getirir. İşveren, iş kazası sonrasında sizi işten çıkarmadan önce çıkarlarınızı dikkatlice tartmalıdır.

Fesih öncesi çıkarların dengelenmesi

Bir iş kazasının ardından işten çıkarma genellikle çalışan açısından ciddi bir durumdur. Bir iş kazasının ardından işten çıkarma genellikle çalışan açısından ciddi bir durumdur. Ancak işveren, öngörülebilir gelecekte işe dönmenizi bekleyemezse sizi işten çıkarabilir.

İş kazası sonrası işten çıkarılma koşulları, hastalık nedeniyle işten çıkarılma şartlarından daha katıdır. İşveren, sizin iş ilişkisini sürdürme konusundaki menfaatiniz ile bu ilişkiyi sona erdirme konusundaki menfaatini dikkatlice tartmalıdır. Kaza meydana geldiğinde sizin onun için çalıştığınızı hesaba katmalıdır.

Geçici işçi olarak çalışıyorsanız, işe alındığınız şirkette iş kazası geçirmeniz durumunda, geçici iş bulma kurumu sizi işten çıkarabilir. Fesih bildiriminde bulunmadan önce, geçici iş ve işçi bulma kurumu başka bir yerde çalışıp çalışamayacağınızı kontrol etmelidir.

İş kazası sonrası işten çıkarılmaya karşı koruma yok

İşten Çıkarılmayı Koruma Yasasının uygulanmadığı küçük işletmelerde iş kazası sonrası işten çıkarma daha kolaydır. Bu, on kişiden fazla çalışanı olmayan şirketler için geçerlidir. İşten çıkarılmaya karşı koruma, deneme süresi boyunca dahi geçerli değildir. İşveren, iş kazası nedeniyle raporlu olup olmadığına bakılmaksızın sözleşmenizi 14 gün önceden bildirimde bulunarak feshedebilir.

Sabit bir sözleşmeden farklı olarak, deneme süresi boyunca menfaatlerin dengelenmesi gerekli değildir. İş ilişkisinin altı ay boyunca mevcut olmaması durumunda, iş kazası sonrasında çalışanın işten çıkarılması daha kolaydır. Deneme süresinin kabul edilip edilmemesinin bir önemi yoktur.

Geçersiz fesih

İş kazası sonrası fesih, iş kazasının işverenin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymamasından kaynaklanması halinde geçersizdir. Bu durum, şirketin örneğin küçük işletme yönetmeliği kapsamına girmesi nedeniyle işten çıkarılmaya karşı korumaya tabi olmaması durumunda da geçerlidir.

Fesih, iyi niyete veya ahlaka aykırı olması halinde de etkisizdir. Bu, fesih işleminin çalışana zarar verecek şekilde yapılmış olması veya işverenin çalışana karşı kişisel hoşnutsuzluğundan kaynaklanması durumunda geçerlidir. Bu durumlarda, fesih işlemini inceleyecek ve mahkemede çıkarlarınızı temsil edecek bir iş hukuku avukatıyla iletişime geçmelisiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir